Skip to content

Kies een spiritueelcoach in de Provincie:

Door op de provincie te klikken komt je direct bij hulp op het gebied van Spriritualiteit in jouw regio. Meer weten? klik hier.

Spiritueelcoach

Zuid-Holland

Spiritueelcoach

Noord-Holland

Spiritueelcoach

Noord-Brabant

Spiritueelcoach

Gelderland

Spiritueelcoach

Utrecht

Spiritueelcoach

Overijssel

Spiritueelcoach

Limburg

Spiritueelcoach

Friesland

Spiritueelcoach

Groningen

Spiritueelcoach

Drenthe

Spiritueelcoach

 Flevoland

Spiritueelcoach

Zeeland

Wat is een spiritueelcoach?

Een spirituele coach is een persoon, counselor, mentor, begeleider, gids, hulpverlener en een stimulerende trainer. Het leven brengt voor iedereen problemen met zich mee.

Het is mogelijk dat je soms een probleem hebt waarmee de mensen in je eigen omgeving geen raad weten. Of je hebt een levensvraag die je liever niet aan je familie, je vrienden of je werkgever toevertrouwt. Of, erger nog: juist de mensen in je omgeving zijn misschien de oorzaak van je problemen.  Er zijn verschillende vormen van spiritueel coachen. Afhankelijk van jouw dilemma kun je kiezen voor verschillende behandel methode of werkwijze.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat je niet lekker in je vel zit en de oorzaak nog wat vaag is maar het vermoeden dat het met je familiesysteem te maken heeft is er. De invloed van je familiesysteem kan enorm veel invloed hebben op jouw functioneren. We zijn allemaal gevormd door onze familie. De gevolgen van traumatische gebeurtenissen, conflicten, geheimen, verslavingen e.d. binnen families lopen vaak als een rode draad door de generaties heen. Zowel genetisch als energetisch overgedragen patronen dragen we als verkramping met ons mee.  Jij als ‘ik persoon’ leeft en streeft naar orde binnen je familie en zal er alles aan doen/ of laten om deze ordening zo goed mogelijk te laten lopen. Bewust of onbewust, zelf als het destructief lijkt. De spiritueelcoach leert je in de training alles over die ordening en de kaders en je gaat zien waar we als mens zelf deze energie laten stagneren. Snel merk je dat de kaders waarbinnen je met de coach werkt als vanzelf zullen wegvallen. Door dit soort trainingen ga je een diep gevoel van vrijheid ervaren en meer bewust worden van wie je nu werkelijk bent.

Heb je veel last van emotionele problemen, stress, verstoorde relaties, angst om beslissingen te nemen, levensvragen, eenzaamheid, depressies, seksualiteit, zingeving, religieuze problemen, vragen rond studie, werk en loopbaan, verwerken van het verleden, enz. dan kan o.a. gesprekstherapie helpen. Door gesprekstherapie kun je leren om je gedachten beter op een rijtje te zetten, te ontdekken wat je in de toekomst wilt, leren omgaan met stress, levensvragen te bespreken of te werken aan je persoonlijke groei.

Ook stervensbegeleiding is een belangrijk onderdeel van het beroep van spiritueel begeleider. Geboren worden en sterven zijn twee processen in het leven die ieder mens meemaakt. Echter, de wijze waarop iemand sterft is voor ieder van ons verschillend. Sterven is niet iets dat ons overkomt maar iets dat zich in ons afspeelt.

Stervensbegeleiding is, vanuit spiritueel oogpunt, het zonder oordeel beschikbaar zijn voor de persoon die gaat sterven. Het is opgeven van alles wat wij denken dat nodig of goed is voor de ander. Het is simpelweg samen zijn met de ander en samen de weg gaan die naar het sterven voert. De spiritueel begeleider stimuleer je om je gevoelens te uiten en deze te accepteren. Juist het uiten hiervan kan ertoe leiden dat angstgevoelens verdwijnen.

Vaak zullen mensen die weten dat ze gaan sterven verschillende stadia doorlopen, zoals ontkenning, woede, depressie en aanvaarding. Een spiritueel begeleider accepteert iedere fase en geeft aan de stervende de ruimte om te ervaren dat deze emoties er mogen zijn. Accepteert de cliënt dit, dan zullen de emoties hun kracht verliezen.

Het is eveneens belangrijk dat mensen die gaan sterven van schuldgevoelens bevrijd worden. Ze worden geholpen bij het onder ogen zien van angsten en ideeën over de dood. Het is gebleken dat wanneer men gaat sterven, de kwaliteit van de laatste levensfase en het sterven ‘samenhangt’ met het vermogen waarmee men angsten eerlijk en met begrip onder ogen ziet.

Een open communicatie is een belangrijk middel tijdens de laatste levensfase. Familieleden hebben soms ook begeleiding nodig. De open communicatie leidt tenslotte tot een grotere intimiteit en diepgang in hun relaties.

Hulp vragen is sterk zijn, niet iedereen durft hulp te vragen. Daag jezelf uit en haal het beste uit jezelf. Kun je dit niet alleen en sta je open voor spiritualiteit, ga dan eens in gesprek met een van de spiritueelcoaches. Klik hier voor een GRATIS kennismakingsgesprek bij een coach bij jou in de buurt.

Welke vorm van spiritueel coachen is iets voor mij?

Wie biedt je de beste hulp en op welke manier? Iemand die luistert en mee voelt dat sowieso. Door over je problemen te praten krijg je al snel meer inzicht in de kern van het probleem/ de uitdaging.  Er zijn vele mogelijkheden om ieder probleem een plekje te geven. Een belangrijke basis in het coachen is samen met de coach een doel stellen en vanuit daar een concreet actieplan maken. Je staat er niet alleen voor.  De coach begeleid je daar waar je juist begeleiding nodig hebt.  Daarnaast is leren ontspannen ook een belangrijk doel en als je vanuit een andere manier naar jouw probleem kijkt komen de oplossing vaak al snel bovendrijven.

Het gaat bij coachen om samenwerken. Niemand kan en wil je veranderen, de coach begeleid je naar het vinden van een oplossing. Hiervoor zijn verschillende Methodes mogelijk. Door te luisteren naar je gevoel vind je de methode die het best bij je past. 

Mocht deze er niet bij zitten dan is wellicht een andere coachvorm iets voor jou.

Hulp via een familieopstelling.

Bij een familieopstelling zet je symbolisch je familie (systeem) neer in de ruimte zoals het voor jou goed voelt. Dit gebeurt door kussens neer te leggen op de vloer, de energie die daarbij vrij komt is de startbasis voor de sessie.  

Het maken van een familieopstelling is een vorm van psychotherapie die in West-Europa geherintroduceerd werd door de Duitser Bert Hellinger. Hij kwam als West-Europeaan in aanraking met deze werkwijze toen hij als missionaris in Zuid-Afrika werkte. De werkwijze van Hellinger is het zogenaamd systemisch werken. Therapeuten en coaches die systemisch werken trachten door middel van het opstellen van iemands systeem van herkomst niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen.

Een familieopstelling is een therapeutische sessie waarbij je als deelnemer een vraagstuk inbrengt waar je helderheid over wilt krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, vaak familieleden, worden andere deelnemers uitgekozen als ‘representant’. De vragende deelnemer geeft hen een plaats in de ruimte ten opzichte van de andere deelnemers, deels geholpen door de therapeut.

Er ontstaat zo een tableau vivant dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien als de betrokkene worden ondervraagd over hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en de situatie. Er komen verstrikkingen aan het licht (soms in eerdere generaties) die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van je als de deelnemer. Vaak zijn deze verstrikkingen onverwerkte gevoelens als gevolg van nare gebeurtenissen, zoals het jong overlijden van een ouder of een kind, oorlogservaring en scheiding van ouders. Die onverwerkte gevoelens kunnen later geboren kinderen onbewust en onbedoeld belasten, waardoor zij uit balans zijn. Aan de hand van eenvoudige instructies van de begeleider brengen de betrokkene beweging in de situatie en kan er rust komen tussen de personen die de betrokkenen vertegenwoordigen. De effecten van de sessie zijn soms op korte, maar vaak op lange termijn merkbaar.

De methode wordt ook toegepast in organisaties, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkeling van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. Er wordt in dit verband niet gesproken van een familieopstelling maar een organisatieopstelling.

Hulp via de Reversie Methode®

Deze methode is bedoeld voor ouders die hun kinderen beter willen begeleiden of begrijpen. Kinderen zijn afhankelijk van de omgeving waarin ze geboren worden en ze zullen in die omgeving altijd een manier zoeken en vinden die hen helpt te overleven. Ze passen zich dus aan de omstandigheden aan. Deze aanpassingen aan hun natuurlijk gedrag kan gevolgen hebben op zowel gedrags- als fysiek niveau.

Kinderen kunnen woedeaanvallen krijgen, onhandelbaar worden, autistische trekken vertonen. Maar ook eczeem, allergie, ADHD of PDD NOS zijn uitingen van het kind dat zich heeft aangepast. Met behulp van de De Reversie Methode® helpt de coach, de ouders die samen met hun kind op zoek willen gaan naar een prettigere leefomgeving.

Hulp via de MIR-Methode ®  

De MIR-Methode is een unieke zelfhelingsmethode die Mireille Mettes heeft ontwikkeld in 2009. De naam MIR™ staat voor Mentale en Intutieve Reset. MIR™ betekent Vrede in het Russisch. Ze wenst iedereen vrede in het hoofd, in het hart en in het leven.

De MIR-Methode is bedoeld voor mensen met emotionele en lichamelijke klachten die daar graag zelf wat aan willen doen. De MIR-Methode zorgt er namelijk voor dat het zelf-helend vermogen van je lichaam weer wordt geactiveerd. Het is eenvoudig uit te voeren in je eigen omgeving.

Hulp via een Medium.

Een medium is in staat contact te leggen met overleden dierbaren in de geestenwereld. Als we komen te overlijden blijft ons fysieke lichaam achter, maar de ziel, de essentie van wie we zijn leeft voort in een andere dimensie. Daar staat een medium voor.

Een medium kan op verschillende manieren informatie binnen krijgen. Sommigen kunnen de overledene zien, anderen voelen de emoties van de persoon, maar er zijn ook mediums die bijvoorbeeld de geur ruiken van de overledene. Meestal is het een combinatie.  Geen enkel medium is hetzelfde, de aanleg, persoonlijke ontwikkeling en ervaring bepalen in welke mate iemand zich ontwikkelt tot medium.

Hulp via Magnetiseren.

Magnetiseren is het overbrengen van energie van de coach naar de coachée. Hierbij kan men 2 vormen van energie overdracht onderscheiden: het geven van de eigen energie door de genezer, en het doorgeven van energie die niet van de magnetiseur zelf is.

Het geven van de eigen energie wordt “magnetisch genezen” genoemd, en is volgens de theorie van het magnetiseren iets wat iedereen van nature doet. Als voorbeeld hiervan wordt vaak de troostende moeder genoemd, die de pijn van haar kind wegneemt door met haar hand over de pijnlijke plek te gaan. Bij deze vorm van magnetisch genezen raakt de genezer uiteindelijk vermoeid en loom, aangezien de eigen energie niet onuitputtelijk is. Magnetiseurs werken daarom niet met de eigen energie, maar met de energie rondom hen. Deze vorm van energie overdacht heet gekanaliseerde energie. Bij het magnetiseren door middel van gekanaliseerde energie fungeert de magnetiseur enkel als doorgeefluik. De magnetiseur zet het eigen ego opzij, opdat de energie ongefilterd terecht komt bij de cliënt, zonder tussenkomst van de magnetiseur.

Veel magnetiseurs zijn begonnen als magnetisch genezer door in het privé leven eigen energie te geven aan anderen, alvorens zij bekend raakten met het magnetiseren en gekanaliseerde energie zijn gaan gebruiken. Magnetiseren wordt dan ook vaak gezien als een verdere ontwikkeling van natuurlijke vermogens die bij iedereen aanwezig zijn. Volgens sommige magnetiseurs is het magnetiseren echter een gave die men niet zelf kan ontwikkelen maar die spontaan tot bloei komt. Tenslotte zijn er magnetiseurs die van mening zijn dat de techniek van het magnetiseren in principe door iedereen te leren is, maar dat er talent en aanleg nodig zijn om een echt goede magnetiseur te worden.

Aangezien zowel lichamelijke als geestelijke gezondheidsklachten volgens de theorie van het magnetiseren ontstaan vanuit een energieveld dat uit balans is, wordt magnetiseren toegepast bij een erg breed scala aan klachten. Voorbeelden van psychische klachten die worden behandeld middels magnetiseren zijn: depressie, faalangst, lusteloosheid, stress, agressie, onzekerheid, en slaapproblemen. Magnetiseurs waarbij een vorm van gesprekstherapie deel uitmaakt van de behandeling, bieden soms ook relatietherapie.

Hulp via Healing.

Ieder levend organisme heeft een begrensd uitstralingsveld om zich heen geeft de spiritueelcoach aan. Dit uitstralingsveld wordt de AURA genoemd. Dit is te vergelijken met de ervaring om ergens binnen te komen en de sfeer te proeven, het is er aangenaam of niet en soms doet een sfeer koud aan. De omgeving is gevuld met de energie van de mensen die er wonen.

Ieder mens straalt iets uit dat met zijn energieveld of aura te maken heeft. De menselijke aura bestaat o.a. uit zeven hoofdchakra’s, waarvan de plexus solaris (zonnevlecht = 3e chakra) misschien wel het meest bekend is.

Chakra’s zijn energiecentra waar de energie van buiten naar binnen komt en vice versa. Deze chakra’s verdelen ook de energie weer over het lichaam. Het is inmiddels wel bekend geworden dat het fysieke lichaam en de aura onderling nauw met elkaar verbonden zijn. Bepaalde stoornissen of een afwijking in de aura zullen uiteindelijk doorwerken in het fysieke lichaam. Andersom kan dat natuurlijk ook, wanneer iemand b.v. zijn been breekt zal dat na enige tijd ook in de aura waarneembaar zijn.

Door allerlei oorzaken kunnen stoornissen ontstaan bijvoorbeeld bacteriën, slechte leefgewoonten en ook onbeheerste emoties; woede, frustraties e.d. Hierdoor kan het gebeuren dat de energie onevenwichtig over het lichaam wordt verdeeld en dat er op verschillende plaatsen te veel of te weinig energie zit. Ook kan het gebeuren dat er gaten of scheurtjes ontstaan waardoor nodeloos energie weglekt.

Tijdens een ‘healing’ is het de bedoeling dat de energie in de aura en de chakra’s weer vrij kan gaan stromen. De spiritueel begeleider heeft de vaardigheid ontwikkeld om te kunnen voelen waar in het energieveld deze stoornissen zich bevinden waarna deze door verschillende technieken in positieve zin worden gemanipuleerd. De energie wordt dan weer evenwichtiger verdeeld over het lichaam, gaten en scheurtjes worden gedicht, waardoor je je weer beter gaat voelen.

Het kan gebeuren dat er tijdens een behandeling emoties loskomen en het beste is dan ook deze gewoon de ruimte te geven. Voor een healing kan men aangekleed op een behandeltafel gaan liggen. Vaak heeft een healing o.a. een reinigende werking en daarom is het goed om na de behandeling een glas water te drinken.

Hulp via Aurareading.

Een aurareading geeft je meer zelfinzicht, wat een belangrijke stap is naar het vrijmaken van je intuïtie. Een aurareading is een intuïtieve waarneming van de energie van jou en de interactie met je omgeving. Het is een stroom praktische informatie van je uitstraling; een momentopname tegen de achtergrond van het verleden en met verwijzingen naar de toekomst. In je energieveld is deze informatie te zien. Het biedt je de mogelijkheid om vanuit een ruimer perspectief, eigen antwoorden te vinden op je vragen.

Een goede aurareading werkt inzichtgevend. Het brengt je bij de essentie van datgene waarmee je bezig bent en stimuleert je om optimale keuzes te maken.

Hulp via Focussen.

Bij focussen wordt aandacht geschonken aan een ervaren gevoel. Dit wordt in het lichaam gevoeld. Het heeft alle betekenissen waarmee iemand reeds leeft, omdat je situaties met je lichaam beleeft. Focussen is een techniek voor zelfhulp die mensen leert zien en ervaren hoe persoonlijke problemen en vragen concreet in het lichaam merkbaar zijn. Focussen is een veranderingsproces, dat je lijfelijk ervaart.

Het komt voort uit de psychologie en uit onderzoek van psychotherapeuten (o.a. Gendlin). Zij ontdekten dat ‘succesvolle’ cliënten verschilden van anderen in wat zij innerlijk doen. Voor sommige mensen is focussen een proces dat zij al vanuit hun natuur doen. Door middel van specifiek innerlijke stappen richt je de aandacht op je gevoel en dat leidt tot een innerlijke verandering (verschuiving genoemd). Daarna zul je de situatie anders ervaren. De spiritueel begeleider is in staat het proces van focussen op de juiste manier te begeleiden en je leert je de zelfhulpmethode zelf aan te leren. Dit doet de coach met behulp van gespreksvoeringen in een diep gevoel van ontspanning. Je kunt zo met gesloten ogen, contact maken met oorzaken en inzichten omtrent diepliggende gevoelens.

Hulp met behulp van Bach Bloesem Remedies.

Bij deze methode ga je  samen met de spiritueelcoach specifiek op de emotionele en geestelijke conditie van de betreffende persoon, omdat dr. Bach ervan uitgaat dat de geest het lichaam beïnvloedt. De geest terugbrengen naar zijn oorsprong van ‘heelheid’ is de basis gedachte van deze vorm van behandelen. Door het contact met die oorsprong te herstellen kunnen de remedies je helpen een negatieve houding of levensinstelling om te zetten in een positieve instelling. Het effect hiervan is dat de blokkades worden opgeheven, waardoor het zelfgenezende vermogen wordt gestimuleerd.

Evenals andere vormen van natuurgeneeswijzen werken de Bach Bloesem Remedies (ontdekt door de engelse arts Dr. Edward Bach) door de totale, individuele persoon te behandelen, niet de kwaal of de symptomen van die kwaal.

De remedies bestaan uit druppeltjes en kunnen als aanvullende behandeling worden gebruikt bij:

  • Healing
  • Reading
  • Stervensbegeleiding

 

Hulp via Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

Het NLP stelt mensen in staat hun levensdoel helder en duidelijk te stellen en alle bewustzijn en energie te bundelen. Het is een methode waarmee je door kunt dringen in het onderbewustzijn waar allerlei informatie is opgeslagen.

Het woord Neuro slaat op het centrale zenuwstelsel, dat impulsen van buiten omzet in beelden, geluiden en gevoelens. De term Linguïstisch betekent taalkundig en slaat in dit kader op de taal die gebruikt wordt om aan te geven wat er in ons leeft. Programmeren is de term die binnen NLP wordt gebruikt voor de manier waarop de binnenkomende informatie wordt georganiseerd.

De belangrijkste eigenschap van een spiritueel begeleider is luisteren. De spiritueel begeleider zal zich steeds af moeten vragen of de ander bedoelt wat hij zegt. Doel van de communicatie is dat een boodschap die wordt uitgezonden, zo bij de ontvanger overkomt als de zender bedoeld heeft. Dit gebeurt niet alleen met woorden, maar heeft ook een non-verbale component. Zien welke bewegingen hij maakt, hoe de gezichtsuitdrukking is of hoe hij staat. Onderzoek heeft aangetoond dat non-verbale communicatie minstens zo belangrijk is.

NLP gaat ook uit van onze zintuiglijke scherpzinnigheid. De spiritueel begeleider neemt waar zonder interpretatie. De coach heeft geleerd om alle zintuigen gedetailleerd te ontwikkelen en is getraind dit systeem bij de ander te ontdekken, waardoor er makkelijk een vertrouwensrelatie kan ontstaan. De spiritueel begeleider is in harmonie en afgestemd op jou als cliënt en is beter in overeenstemming met je, zit op dezelfde golflengte en gaat jouw wereld binnen. Van hieruit kan de coach tevens zinvol gebruik maken van suggesties en kernkwaliteiten.

Tijdens een behandelingsperiode zal een spiritueel begeleider gebruik maken van positieve suggesties. Vaak is het zo dat mensen in een vicieuze, negatieve gedachtespiraal zitten in de zin van: “dat kan ik toch niet” of “ik ben niet belangrijk”. Met deze gedachten beïnvloeden zij zichzelf en daarmee bepalen zij ook hun gedrag. Ook bepalen zij daarmee, onbewust, hun toekomst. Het is immers zo dat zij door deze negatieve gedachten ook iets uitstralen naar de buitenwereld die daar weer op reageert. De taak van de spiritueelcoach is de positieve eigenschappen en kernkwaliteiten van jou als cliënt te ontdekken en te benoemen.

Kernkwaliteiten zijn die specifieke eigenschappen die in positieve zin bij jou als persoon horen, maar die je zelf zo gewoon vind dat je ze niet meer ziet.

De spiritueelcaoch zal zich afstemmen op jou en je positieve suggesties geven die bij jou horen en je ondersteunen, zodat je de kans krijgt je negatieve gedachtespiraal om te buigen in een positieve. Je kunt weer bewust worden van je positieve eigenschappen en mogelijkheden waardoor je weer in jezelf gaat geloven en de draad van je leven weer oppakt.

Mocht je jezelf herkennen in een van bovengenoemde situaties of ben je geïnteresseerd in een behandeling neem dan vrijblijvend contact de spiritueelcoach naar keuze bij jou in de buurt. Wij hebebn alvast een selectie van professionals voor je gemaakt zodat de zoektocht naar hulp een stuk makkelijker is. Zoek je hulp van een spiritueelcoach klik hier.

Klik hier en zet 3 eenvoudige stappen naar HAPPYNESS!

‘CREATE YOUR OWN HAPPINESS’

SOMS met een beetje hulp ♥

Onze partner coaches zijn o.a. werkzaam in de regio:

Katwijk – Leiden – Den Haag- Westland – Spijkenisse – Alphen aan den rijn – Zoetermeer – Gouda – Capelle aan den ijssel – Rotterdam – Dordrecht – Den Helder – Heerhugowaard – Alkmaar – Hoorn – Purmerend – Zaanstad – Velsen – Haarlem – Amsterdam – Hilversum – Amstelveen  – Haarlemmermeer – Bergen op Zoom – Roosendaal – Breda – Oosterhout – Tilburg – Oss – s’Hertogenbosch -Helmond – Eindhoven – Apeldoorn – Barneveld – Arnhem – Doetinchem – Nijmegen – Amersfoort – Utrecht – Zeist – Nieuwegein – Veenendaal – Hardenberg – Zwolle – Deventer – Almelo – Hengelo – Enschede – Venlo – Roermond – Sittart – Geleen – Heerlen – Maastricht – Dokkum – Harlingen – Workum – Sloten – Sneek – Leeuwarden – Delfzijl – Groningen – Hoogezand – Winschoten – Veendam – Stadskanaal – Assen – Emmen – Hoogeveen – Meppel – Emmeloord – Lelystad – Almere – Renesse – Zierikzee – Domburg – Middelburg – Goes – Vlissingen – Cadzand – Terneuzen

coaching is a new begin

Foutje gezien? Laat het ons a.u.b. weten per e-mail. Klik hier Alvast bedankt!